Voor de juridische professional

Kennis versterkt!

Wij zijn ervan overtuigd dat een proactieve wijze van kennisoverdracht bijdraagt aan een beter rendement. Bij zowel onze relaties als bij onze eigen collega’s. Vanuit deze gedachte heeft Zuyd Gerechtsdeurwaarders een eigen Kenniscentrum.

Dit Kenniscentrum is met name gericht op onze relaties. Met masterclasses, voorlichtingen, handig naslagwerk en ‘even bijpraten’-sessies geven we vorm aan kennisoverdracht.

Modelaanzeggingen bij dagvaardingen en rekesten

Vanaf 1 april 2013 zijn de aanzeggingen die moeten worden opgenomen in dagvaardingen gewijzigd. In gewone (niet kort-geding) zaken voor de Kantonrechter moet u sinds 1 april ook melding maken dat er bij verschijning geen griffierecht van de gedaagde wordt geheven. Daarnaast hoeft de hoogte van het te betalen griffierecht niet meer vermeld te worden. Een verwijzing naar de tabel is voldoende.

Download de modelaanzeggingen (PDF)

Termijnen

Het ‘Explootboekje’ is een uitgave van Zuyd Gerechtsdeurwaarders, waarin de meest voorkomende termijnen en explootvereisten uit het burgerlijke procesrecht worden toegelicht. De inhoud van het ‘Explootboekje’ is een compromis tussen veelvoorkomende explootvereisten en procesrechtelijke termijnen. Het boekje is dan ook onmisbaar in de juridische rechtspraktijk. Het is vooral bedoeld als naslagwerk. Zo kunt u eenvoudig de termijnen van bijvoorbeeld de dagvaarding of conservatoire beslagen opzoeken.

Download hier het Explootboekje 2.0 (PDF)

Explootvrije dagen

Naast vaste explootvrije dagen, de zondag en algemeen erkende feestdagen, bepaalt het Ministerie van Justitie ook een aantal extra explootvrije dagen. Deze worden gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, de zogenaamde ‘gelijkgestelde dagen’.

Goede vrijdag is ieder jaar een gelijkgestelde dag. Ook de vrijdag na Hemelvaart is jaarlijks een gelijkgestelde dag.

Waarom belangrijk?

Op algemeen erkende feestdagen en gelijkgestelde dagen mag de deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten. Werkzaamheden die echter niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Denk aan bijvoorbeeld het betekenen van een sommatie-exploot of het doen van een constatering.

Een andere uitzondering is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Hierbij kan je denken aan de situatie dat een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander en veelvoorkomend voorbeeld is dat een conservatoir beslag moet worden gelegd.

Wanneer verlenging van een termijn?

Artikel 1 van de Algemene Termijnenwet vermeldt dat een in een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Wettelijke (exploot)termijnen worden dus verlengd naar de eerstvolgende vrije dag. In sommige gevallen wordt de termijn zelfs nog met een dag verlengd. Zie hiertoe artikel 2 van de Algemene Termijnenwet.

Naast artikel 1 ATW schrijft artikel 64 lid 2 Rv eveneens voor dat indien de laatste dag van de termijn, waarbinnen het exploot kan worden gedaan, op een zondag of algemeen erkende feestdag valt, het exploot de daarop volgende dag kan worden gedaan. Dit laatste artikel geldt dus ook voor een door de rechter bepaalde termijn voor bijvoorbeeld het instellen van de eis in hoofdzaak.

Explootvrije dagen 2019

> Nieuwjaarsdag: 1 januari 2019
> Goede vrijdag: vrijdag 19 april 2019
> Pasen (tweede paasdag): maandag 22 april 2019
> Koningsdag: zaterdag 27 april 2019
> Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019
> Gelijkgestelde dag: vrijdag 31 mei 2019
> Pinksteren (tweede pinksterdag): maandag 10 juni 2019
> Kerst (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2019
> Gelijkgestelde dag: vrijdag 27 december 2019

Masterclass

Onze aankomende masterclass

  • Verbintenissenrecht 2019

  • 13 november 2019

  • 12.30 – 18.00 uur

  • € 199,- excl. BTW

  • Zuyd Gerechtsdeurwaarders
    Transportlaan 123
    6163 CX Geleen

  • Ten behoeve van de NOvA wordt een puntencertificaat van 4 PO punten verstrekt.
MEER INFORMATIE

Contact met Zuyd Gerechtsdeurwaarders

Online betalen met iDEAL
Betalingsregeling aanvragen
Bezoekadres
Transportlaan 123
6163 CX Geleen
Kantoorgegevens
BTW NL0018.137.22.B.26
KVK 57786380
Bankgegevens
IBAN NL15RABO0301442126
BIC RABONL2U
Vandaag zijn wij bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 16:00 uur

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Gerechtsdeurwaarders hebben een groot maatschappelijk verantwoordelijke functie. Zuyd Gerechtsdeurwaarders neemt maatschappelijk verantwoord incasseren serieus en committeert zich aan een werkwijze waarbij respectvol wordt omgegaan met de belangen van de maatschappij, onze klanten en die van debiteuren.

© 2019 Zuyd Gerechtsdeurwaarders | Voorwaarden & Tarieven | Privacybeleid

Op zoek naar een incassobureau?